AJH ubytovací řád

Ubytovací řád

Ubytovací řád Vila Fantazie

Host je povinen řádně využívat prostory určené k ubytování, dodržovat pořádek a čistotu v apartmánu, nevstupovat do apartmánů ve venkovní obuvi, seznámit se s Ubytovacím řádem a dodržovat jej.

Při nástupu host obdrží klíče od apartmánu a od hlavních dveří. Host je povinen předejít ztrátě těchto klíčů, aby nebyly odcizeny a vyvarovat se zapůjčení klíčů osobám, které nejsou v penzionu ubytovány. Případnou ztrátu klíčů je host povinen nahlásit bez prodlení provozovateli a uhradit tímto způsobenou škodu.

Kouření v apartmánech a celém penzionu je PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO. Povoleno je pouze na místech k tomu určených, tj. venkovní prostor. Taktéž je přísně zakázáno zapalovat svíčky, nebo jinak nakládat se zápalkami uvnitř penzionu! Nebude-li tento zákaz akceptován, bez náhrady Vám pobyt rušíme.

Snídani i večeři podáváme do Vašeho apartmánu. Zaklepáním na vstupní dveře apartmánu Vás žádáme o možnost vstupu. Pokud si nepřejete být rušeni, neotvírejte, snídani Vám necháme na chodbě. O použité nádobí z objednaných snídaní a večeří se postaráme, pouze ho prosím vraťte veškeré do jídelního koše na chodbu.

Nádobí, které je součástí apartmánu po jeho použití umyjte a ukliďte zpět. Taktéž po sobě udržujte čistotu v kuchyňce.

V kuchyni apartmánu je chladnička, jejíž obsah je Vám k dispozici. V případě rekreačního pobytu je chladnička ponechána prázdná na Vaše osobní potraviny a k dispozici máte ve vitrínách v prostorách chodby nápoje a ostatní nabídku. Úhradu provedete před Vaším odjezdem.

V apartmánech a společných prostorách není dovoleno provádět zásahy do elektrické sítě, nebo jiné instalace a přemisťovat zařízení. Zařízení a inventář apartmánu včetně ručníků nesmí být používán mimo apartmán.

Není dovoleno užívat vlastní elektrické spotřebiče s výjimkou holicích strojků a vysoušečů vlasů. Za použití povolených spotřebičů zodpovídá host a ručí za jakékoliv škody způsobené jejich provozem.

Vaše koupelna v apartmánu je vybavena hydromasážní vanou, dodržujte prosím pokyny, které jsou v koupelně na zdi vyvěšeny!!!

Koupelny jsou vybaveny infrazářičem. Zapnutím jej uvedete do provozu. Spotřebič má časový spínač a sám se po určitém intervalu vypne.

Při odchodu z apartmánu je host povinen uzavřít vodovodní uzávěry, zhasnout světla, vypnout všechny spotřebiče, uzavřít okna a dveře, při odchodu a příchodu do penzionu uzamykat hlavní vchodové dveře.

Zahrada je do odvolání nepřístupná, terénní úpravy nedovolují hostům z bezpečnostních důvodů vstup. Děkujeme za pochopení.

V případě vzniku škody způsobené zaviněním hosta, je provozovatel oprávněn domáhat se náhrady za škodu. Host je povinen uhradit případnou škodu vzniklou v prostorách určených k ubytování a to v plné výši, včetně náhrady ušlého zisku ve výši platné ceny za ubytování po celou dobu, po kterou budou prostory určené k ubytování nebo části domu vyřazeny z provozu.

V době od 22:00 hodin do 8:00 hodin je v apartmánech i jeho částech (chodba) režim nočního klidu, kdy je host povinen chovat se tak aby nerušil ostatní nadměrným hlukem.

Parkování vozidel hostů je umožněno na vlastním přilehlém parkovišti u domu. Každý apartmán má k dispozici 1 parkovací místo. Tyto parkovací plochy jsou otevřené a tudíž provozovatel neručí za případné odcizení vozidla nebo věcí ve vozidle. Jízdní kola, lyže a jiné sportovní náčiní je možné nechávat v prostorách objektu k tomu určenému, nenoste je proto do pokojů!

Osušky, ručníky a kuchyňské utěrky na vyžádání vyměníme za čisté. Základní úklidové pomůcky jsou součástí apartmánu. Během týdenního pobytu se úklid v apartmánu neprovádí. Při pobytu delším než 1 týden se úklid provádí 1x týdně. Před ukončením pobytu po sobě uveďte kuchyňku do původního stavu. To znamená vyklidit a umýt ledničku, umýt varné plochy vařiče, nebo sporáku, mikrovlnnou troubu, vyklidit skříňky, zamést, případně vytřít kuchyň a nádobí čisté uložit zpět na místo.

Návštěva apartmánu s domácími zvířaty není možná. Za škody způsobené na majetku provozovatele odpovídá host v plném rozsahu a je povinen tyto ohlásit provozovateli.

V den odjezdu prosíme apartmány opustit do 11:00 hodiny. Nebude-li apartmán po předchozí domluvě s námi předaný do 11 hodiny, bude automaticky hostům připočítán další den pobytu dle platného ceníku. Až budete připraveni k odjezdu, prosíme zazvoňte na nás venkovním zvonkem, nebo pošlete sms, rádi se s Vámi rozloučíme a převezmeme si apartmán. Děkujeme.


Apartmán Jaro Apartmán Léto Apartmán Podzim Apartmán Zima
+420 604 465 442